חיפוש לפי עירוני/לא עירוני
Expand
חיפוש לפי גבולות גאוגרפים
Expand
חיפוש תאונות לפי מבחר מאפיינים
Expand
מקרא
Collapse
- נתוני השנה הנוכחית הינם נתונים ארעיים - משנת 2013 ואילך נתוני חומרת הפגיעה וחומרת התאונה מתבססים על מידע המתקבל מהמשטרה בשילוב עם מידע המתקבל מבתי החולים (עד אז הנתונים מתבססים על מידע מהמשטרה בלבד). ?
Click to expand or collapseתאונות
Click to expand or collapseתאונות דרכים
קטלניתקטלנית
קשהקשה
קלהקלה
Click to expand or collapseתחנות רכבת
Legend
Click to expand or collapseצומת עירוניצומת עירוני
Legend
Click to expand or collapseצומת לא עירוניצומת לא עירוני
Legend
Click to expand or collapseאבן דרךאבן דרך
Legend
Click to expand or collapseמסילות ברזל
Legend
Click to expand or collapseתוואי הרכבת קלה - ירושליםתוואי הרכבת קלה - ירושלים
Legend
Click to expand or collapseתוואי הרכבת קלה - מטרופולין תל אביבתוואי הרכבת קלה - מטרופולין תל אביב
Legend
Click to expand or collapseתוואי המטרונית - חיפה
Legend
Click to expand or collapseדרך לא עירונית
כביש מהירכביש מהיר
כביש ראשי חד\דו -מסלוליכביש ראשי חד\דו -מסלולי
כביש אזורי חד\דו-מסלוליכביש אזורי חד\דו-מסלולי
כביש מקומי\גישה ליישובכביש מקומי\גישה ליישוב
Click to expand or collapseדרך עירוניתדרך עירונית
Legend
Click to expand or collapseשכונותשכונות
Legend
Click to expand or collapseבתי ספרבתי ספר
Legend
Click to expand or collapseבתי אבותבתי אבות
Legend
Click to expand or collapseמחוז
Legend
Click to expand or collapseנפה
Legend
Click to expand or collapseאזור טבעי
Legend
Click to expand or collapseמטרופולין
Legend
Click to expand or collapseמרכז יישוב
Legend
Click to expand or collapseיישוב
Legend
Click to expand or collapseמועצה אזורית
Legend
Collapse