שים לב ! נעשה עדכון בנתוני הרוגים, פצועים קשה ותאונות קטלניות, קשות תאונות דרכים עם נפגעים בישראל 
ינואר-אוגוסט 2009
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה